Senshu-kyo bridge
Senshu-kyo bridge to the west side of Hakkaku-to island.
February, 2011