Konzo-ji temple

March 30, 2003

The gate of Konzo-ji. Kaisan-do of Konzo-ji.
The main hall of Konzo-ji. Konzo-ji.
A mountain path from Konzo-ji down to Oharano.