Otokuni-dera temple

April 26, 2003

The gate of Otokuni-dera. Otokuni-dera
Peonies in the garden of Otokuni-dera. Peonies in the garden of Otokuni-dera.