Shoji-ji temple

March 30, 2003

Sanmon of Shoji-ji. The inner gate of Shoji-ji.
Thatched roof buildings of Shoji-ji. A building of Shoji-ji
Shoji-ji.