Taho-to pagoda of Otagi-Nenbutsu-ji.
November 29, 2009